Marika medverkar som gäst hos Martina Thun hela hösten i Fredag i P4.